Stande på Skive Står sammen 2023

Deltagere

Skole-/Dagtilbudssocialrådgiverne - Familiesektionen, Skive Kommune

Sundhedsplejen - Skive Kommune

SIBS - Børne-, Unge- og Familiecenter Skive, Skive Kommune

PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) - Skive Kommune

SSP + gadeplansmedarbejdere - Skive Kommune

Familiehuset Tryg Start - Børne-, Unge- og Familiecenter Skive, Skive Kommune

Tidlig Forebyggelse - Skive Kommune

Skive Bibliotek

Sundhedscenteret (Rygestop, seksuel sundhed, spiseforstyrrelser)

Psykiatri og rusmiddel - Skive Kommune

FGU skolen

Det nationale sorgcenter

Bedre psykiatri

Veteran café Skive

Dansk Flygtningehjælp + Venligboerne Skive

Frivilligcenter Skive + Socialkompas

Mødrehjælpen Skive

KOMsammen Skive (Ventilen)

Folkekirken i Skive og Salling

Bamser uden grænser

Det Sundheds- og Socialfaglige børneteam

Mødestedet SIND

På fode igen (gældsrådgivning) - KFUM & K

Ukrainsk Skole, Skive – Lastivka-Malva

Broen Danmark

Kom videre mand

Skive idrætssamvirke, Bevæg dig for livet og Fritidsmentor

Autisme Ungdom

Autismeforeningen Kreds Limfjord

Mentorbarn

SES - Samarbejde efter skilsmisse

Legeteket, Daycare Nord

Røde Kors Skive, Nordsalling og Spøttrup

Ungdomsskolen

Veterancenteret

Veterankoordinatoren - Skive Kommune

Sidst opdateret

23.01.2024

Ansvarlig redaktør