Deltagere på Skive Står sammen

Deltagere

Familiesektionen - Skive Kommune

Sundhedsplejen - Skive Kommune

Børne,- Unge- og Familiecenter, Skive - Skive Kommune

PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) - Skive Kommune

SSP + gadeplansmedarbejdere - Skive Kommune

Fritidsvejledere fra kommunens skoler og dagtilbud - Skive Kommune

AKT-vejledere fra kommunens skoler og dagtilbud - Skive Kommune

Fritidsvejleder - Skive Kommune

Rusmiddelcenteret - Skive Kommune

Tidlig Forebyggelse - Skive Kommune

SIBS + Tryg Start - Skive Kommune

Skive Bibliotek

Sundhedscenteret (Rygestop, seksuel sundhed, spiseforstyrrelser)

Børne- og Familieudvalget - Skive Kommune

Psykiatri og rusmiddel - Skive Kommune

FGU skolen

Psykolog Sven Baltov

Thise Friskole

Home-start familiekontakt

GirlTalk.dk

Husmoderferie.dk

Landsforeningen Taletspejderne

Det nationale sorgcenter

Bedre psykiatri

Veteran café Skive

Dansk Flygtningehjælp

Venligboerne Skive

Frivilligcenter Skive

Mødrehjælpen Skive

KOMsammen Skive (Ventilen)

Folkekirken i Skive og Salling

Bamser uden grænser

Sidst opdateret

05.10.2023

Ansvarlig redaktør