Luk alle
Åben alle

En markedsplads hvor der byttes viden, aktiviteter og ressourcer. En enestående mulighed for sociale frivillige foreninger og offentlige institutioner at mødes og slå kræfterne sammen i inspirerende samarbejdsaftaler, korte som langvarige.

Frivilligbørs er en platform, hvor deltagerne kan udveksle ressourcer, som eksempelvis lokaler, idéer, aktiviteter og kompetencer. Der er altså ikke tale om salg – men om et ’giv-det-videre ’-princip. Med andre ord, en markedsplads for samskabelse.

Frivilligbørs-konceptet er udviklet i Holland og blev bragt til Danmark af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i 2013. Mange kommuner har de seneste år med stor succes afholdt frivilligbørser, og i nogle kommuner er det blevet en årlig tilbagevendende begivenhed.

Deltagerne bliver opmærksomme på hinandens tilbud og ønsker ved at have orienteret sig i Børskataloget, som de har modtaget i forvejen.

En Frivilligbørs er et farverigt og levende arrangement, hvor deltagerne er i bevægelse og mingler med hinanden. Vi appellerer derfor til at deltagerne anvender kreative virkemidler til at gøre opmærksom på sig selv/egen stand. Medbring gerne balloner, T-shirts eller lign., som I kan dekorere jer med under selve børsen. Man kan også få hjælp af vores omkringvandrende Børsmæglere, som kender de fleste af deltagerne.

Når to eller flere parter har fundet hinanden, diskuterer de deres ønsker og tilbud, og hvis de bliver enige om en aftale, udfylder de et aftaleskema. Til sidst opsøger de sammen en Børsnotar og får aftalen noteret.

Frivilligbørsen skaber i første omgang mulighed for konkrete og praktiske samarbejdsaftaler for deltagerne, men på sigt danner Frivilligbørsen grundlag for at skabe mere varige samarbejdsrelationer, og udvide deltagernes lokale netværk. Derudover vil vi gerne styrke kendskabet og tilliden til de mange børn, unge og familierettede tilbud, der kan findes på socialkompas.dk

En Frivilligbørs giver foreninger mulighed for at møde nye kontakter, få inspiration, praktisk hjælp og kompetencer. For frivillige foreninger, som typisk arbejder ud fra et meget begrænset budget, er frivilligbørsen en mulighed for at opnå nogle af de ressourcer, som de ikke har råd til at købe sig til, som eksempelvis lån af mødelokaler og varevogn eller sparring og vejledning. Som gengæld kan frivillige foreninger eksempelvis tilbyde at holde oplæg om de områder, som de arbejder med og er eksperter inden for. Frivilligbørsen er desuden en oplagt mulighed for frivillige foreninger til at sparre og udveksle kontakter og idéer med andre frivillige foreninger.

En Frivilligbørs giver offentlige institutioner mulighed for at samarbejde med de frivillige foreninger om at give kommunens borgere nogle bedre tilbud og skabe et stærkere fællesskab i lokalsamfundet. Derudover kan samarbejdet med foreninger bidrage til at skabe et overblik over de lokale foreningers aktiviteter.

Det, man byder ind med, kan have karakter af:

  • praktisk hjælp
  • rådgivning, foredrag og kurser
  • lokaler og materialer
  • aktiviteter og oplevelser

Det kan foregå som både enkeltstående udvekslinger og langvarige samarbejder. Det kan også være noget, I allerede stiller til rådighed, men som flere burde kende til.

Forud for frivilligbørsen opfordres alle deltagere til at melde ind, hvad de vil tilbyde/efterspørge på frivilligbørsen. Indmeldingen af tilbud og ønsker sker i forbindelse med tilmeldingen.

Alle tilbud og ønsker skrives ind i et børskatalog, som bliver sendt ud til deltagerne inden børsen via mail. Derved kan deltagerne både før og under frivilligbørsens afholdelse se, hvem der efterspørger netop det, de tilbyder, og hvem som tilbyder netop det, de efterspørger. Via børskataloget får deltagerne altså overblik over, hvad der tilbydes og efterspørges på frivilligbørsen.

Når en virksomhed vælger at arbejde med social ansvarlighed, giver det ikke kun virksomheden et bedre omdømme og stolte og tilfredse medarbejdere. Det er også et konkurrenceparameter på lige fod med de traditionelle parametre, som skaber tilfredse og loyale kunder.

Som virksomhed kan I samtidigt styrke jeres image i lokalsamfundet, og opnå nye strategiske samarbejder og partnerskaber. Jeres medarbejdere får en bedre forståelse og mulighed for at tage del i virksomhedens lokale samfundsengagement.

Vi har behov for medfinansiering/økonomisk støtte til at arrangere dagen, og vælger I at bidrage med en donation eller et sponsorat, får jeres virksomhed synlighed i det 'børskatalog', der kommer til at være deltagernes vejviser for dagen. Afhængigt af beløbets størrelse kan der også drøftes muligheder ift. evt. logoplacering.  

Kontaktoplysninger

Daniel Nors, Forebyggelseskoordinator
Familieafdelingen
dano@skivekommune.dk
M: 30521813

Iben Ørbæk, Stedfortræder for Familiechefen
Familieafdelingen
iber@skivekommune.dk
M: 2239 4739

Sidst opdateret

22.06.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...